Otvorena pozicija / Project Manager

Penta Ge.Co. Construction

 

je izgrađen na decenijskom iskustvu naših osnivača, sa motivisanim i iskusnim timom, postali smo jedan od vodećih generalnih izvođača radova po sistemu ’ključ u ruke’ u Srbiji i regionu. Naše iskustvo se kreće od složenih industrijskih objekata i infrastrukturnih projekata, do visoko sofisticiranih komercijalnih i stambenih projekata širom Srbije.

 

Zbog ekspanzije posla zapošljavamo na poziciji:

 

PROJECT MANAGER

 

Glavna zaduženja našeg novog Project Managera su:

 

 • Komunikacija i koordinacija sa Investitorima/Predstavnikom Investitora/Nadzorom
 • Komunikacija i koordinacija sa: Šefom gradilišta (na većim projektima), Inženjerima na gradilištu
 • Komunikacija i koordinacija sa: Tehničkim Direktorom, Rukovodiocem nabavke, Direktorom Projektnog biroa
 • Komunikacija i koordinacija na gradilištu sa podizvođačima.
 • Prikupljanje i distribucija dokumentacije (projekti, atesti, rešenja itd.), informacija i email-ova
 • Praćenje da se izgradnja objekta radi u skladu sa najnovijom i važećom projektnom dokumentacijom
 • Vođenje redovnog sastanka na gradilištu
 • Izrada dinamičkog plan radova
 • Proizvodnja, upravljanje i kontrola dokumentacije na gradilištu: Dnevnici, otpremnice, BZNR, itd. na većim gradilištima uz pomoć šefa gradilišta
 • Izrada odnosno kontrola dokumentacije za knjiženje: Situacije, građevinske knjige, računi, i sl. na većim gradilištima uz pomoć šefa gradilišta
 • Pravovremena nabavka i poručivanje materijala kada ih ne nabavlja generalni izvođač
 • Praćenje i planiranje troškova i pravljenje odgovarajućeg mesečnog izveštaja
 • Kontrola: naplate, kvaliteta, gradilišta
 • Povremena pomoć u fazi tenderskih procesa za konkretno gradilište analiza ponuda sa kratkim izveštajem, zaključkom i predlogom za izbor
 • Povremena pomoć u izradi predloga ugovora za podizvođače modifikacija tipskih ugovora

 

Veštine i kvalifikacije koje su neophodne:

 

 • Komunikativnost, organizovanost, pedantnost
 • Minimum 4 godine iskustva na izvođenju građevinskih radova u visokogradnji i u zemljanim radovima
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Visoka stručna sprema – diplomirani građevinski inženjer